Οικονομολόγος – Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) – Διδακτορικό


Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας – μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο1 – Μέλος του Συμβουλίου ΤΕΙ ΑθήναςΈχει διατελέσει: Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» - Διοικητής Νοσοκομείου Καλαμάτας – Διοικητής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.Επαγγελματική δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα από τα μαθητικά χρόνια ως εργαζόμενος, μισθωτός και στέλεχος. Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. και σύμβουλος σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, και έχει εργαστεί στην   Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και στις εταιρίες Βιανίλ - Rolco Α.Ε. και A.C. Nielsen Inc. Έχει υπηρετήσει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ως Προγραμματιστής Η/Υ.Παντρεμένος, με έναν γιό, με την Ελένη Βολυράκη Κοινωνική Λειτουργό – Νοσηλεύτρια Επιστημονική Υπεύθυνη της Επανένταξης Γυναικών στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 Άνω


1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1 2000-2003: Διδακτορικό Δίπλωμα «Διερεύνηση της Ηθικής Συμπεριφοράς των Καταναλωτών με τη μέθοδο Conjoint Analysis». Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Τμήμα Ψυχολογίας, Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας. 1993-1999. Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Μελέτη Παραγόντων που Επηρεάζουν τη Πολιτική Συμπεριφορά στην Ελλάδα.

1.2 1979-1981: Μ.Β.Α. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων). Roosevelt University, Chicago Il, USA.

1.3 1973-1978: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (μεταγραφή), και αποφοίτηση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό.


2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


2.1 Μάρτ. 2010 – Απρ. 2012: 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Διοικητής.  Επιφορτισμένος με την γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας, την ευθύνη της οργάνωσης συντονισμού και ελέγχου των υπηρεσιών, την εξασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας της Υγειονομικής Περιφέρειας και την ευθύνη σχεδιασμού, ανάδειξης και λειτουργίας της ως πρότυπης με προσανατολισμό στη διερεύνηση και ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των υπηρεσιών υγείας, τη μείωση της σπατάλης και του κόστους, με τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και με την ηλεκτρονική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών. Ασκώντας αποτελεσματική επικοινωνία, οργάνωση και διοίκηση, μέσω της σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής των συνενώσεων και του νέου οργανωτικού πλαισίου. Αποτελεσματική υποκίνηση του προσωπικού και διαχείριση των κρίσεων και των σοβαρών προβλημάτων στο πολύπλοκο νοσοκομειακό επιχειρησιακό περιβάλλον. Συμβολή σε Νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας του ΥΥΚΑ και μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Ιατρών.

Παραιτήθηκε για να κατέβει στις εκλογές του 2012 με το ΠΑΣΟΚ.

2.2 Φεβρ. 1988 - σήμερα: ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ). Τακτικός Καθηγητής Μάρκετινγκ. Μέλος του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. Υπεύθυνος Ομάδων  Μαθημάτων, Αναπληρωτής Προϊστάμενος και Προϊστάμενος του τμήματος για δύο θητείες. Υπεύθυνος εργαστηρίων. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Επιτροπή Στέγασης και Σίτισης, Προμηθειών και πολλές άλλες επιτροπές. Συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων, και συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Συμβολή στην οργάνωση και την αναβάθμιση του τμήματος.

2.3 Οκτ. 2005 – σήμερα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ΔΕΟ 23 Μάρκετινγκ I και Μεταπτυχιακό Τμήμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ΔΜΥ 50.

2.4 Ιούνιος 2000  - Δεκ. 2004: HELLASCOM International, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2.5 Ιαν. 2002 – Σεπτ 2004: Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Διοικητής. Συμβολή στην εγκατάσταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Οικονομικού-Διαχειριστικού και Νοσηλευτικού Πληροφοριακού Συστήματος, και την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής και του Διπλογραφικού Συστήματος, και δημοσίευση του πρώτου ισολογισμού για το έτος 2003 με καθαρό αποτέλεσμα χρήσης 2,7 εκατ. €.

2.6 Αυγ. 1996 - Ιαν. 2002: Περιφερειακό Νοσοκομείο Αθηνών, «Ο Άγιος Σάββας». Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.7 Φεβρ. – Μάιος 2000: ΟΤΕnet, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2.8 Ιαν. 1994 - Σεπτ. 1996: ΟΑΕΔ, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα πολιτικής, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης, αξιολόγησης προδιαγραφών προμηθειών και αξιοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

2.9 Ιαν. 1995 – Νοεμ. 1995: Πειραματικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΙΕΚΑ). Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

2.10 Οκτ. 1986 - Φεβρ. 1988: Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ). Αναλυτής Οργάνωσης και Πληροφορικής.

2.11 Οκτ. 1985 – Φεβρ. 1988: ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής σε τμήματα των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, διδάσκων μαθήματα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

2.12 Οκτ. 1983 - Φεβρ. 1985: Γενικό Επιτελείο Στρατού. Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο 6ο Επιτελικό Γραφείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

2.13 Αυγ. - Δεκ. 1982: Βιανίλ - Rolco Α.Ε., Αθήνα. Εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων. Διευθυντής προϊόντος και επιθεωρητής πωλήσεων Β. Ελλάδας.

2.14 Απρ. 1979 - Ιουν. 1982: Chicago USA. Υπεύθυνος οργάνωσης, δημοσίων σχέσεων και προώθησης πωλήσεων, σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, συνεδρίων και εστίασης. Οργάνωση και διδασκαλία σε Ελληνοαμερικανικά σχολεία.

2.15 Ιαν. -  Οκτ. 1978:  A.C. Nielsen Inc. Εταιρία έρευνας αγοράς, Αθήνα. Ερευνητής.

2.16 1973 – 1978: Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Διάφορες εργασίες στους τομείς των πωλήσεων και της προώθησης προϊόντων.


3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


3.1 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών, μεταξύ των οποίων:

3.1.1 P. Tomaras and K. S. Ntalianis (2014), “Evaluating the Impact of Posted Advertisements on Content Sharing Sites: an Unsupervised Social Computing Approach,” to appear in Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Elsevier.

3.1.2 K. S. Ntalianis, A. Kavoura, P. Tomaras and A. Drigas (2014), “Non-Gatekeeping on Social Networks: A Reputation Monitoring Approach,” submitted to International Journal of Internet Marketing and Advertising.

3.1.3 Ntalianis K., Papadakis N., and Tomaras P. (2014), “Reputation Monitoring over Rule-Stringent Social Media based on Advanced Wrapper Technologies” In Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, Elsevier (to appear), DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.079. Available online at: www.sciencedirect.com

3.1.4 Dafoulas  G. E., Fissas K., Tsatsos A., Tomaras P. (2014), “A Qualitative Case Study to Evaluate the Organizational Aspects of a Telehealth Service Introduction in a Greek Hospital”. In: Jordanova M. and Lievens F.(eds). Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources, Vol. 6. Luxembourg: ISfTeH.

3.1.5 Giovanis, A., Pierrakos, G., Kyriakidou, N.,  Yfantopoulos, J., Goula, A., Latsou, D., Tomaras, P. and Sarris, M. (2014), “Service quality asymmetric effect on patient satisfaction for primary healthcare services” accepted in the 7th  Annual EuroMed Academy of Business Conference, September 18-19, Kristiansand, Norway.

3.1.6 Giovanis, A., Zondiros, D., and Tomaras. P. (2013). “The Antecedents of Customer Loyalty for Broadband Services: The Role of Service Quality, Emotional Satisfaction and Corporate Image”, Elsevier's Procedia Social and Behavioral Sciences. Valume 148. Pages 236-244. (2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM), 13-17 Σεπτεμβρίου 2013, Prague, Czech Republic.

3.1.7 Novas, D., Zondiros, D., Filios, Sp. and Tomaras. P. (2013). “Α Measurement of Student Satisfaction with their Studies Using the Fuzzy Logic Method”, πρακτικά του 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in Economic and Administrative Sciences, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 23-24 Μαΐου 2013, σ. 289 – 296.

3.1.8 Giovanis, A., Tomaras, P., Zondiros, D. (2012) “Suppliers Logistics Service Quality Performance and its Effect on Retail Store Managers Behavioral Intentions”, 3rd International Conference on Integrated Information, 5-6 Σεπτεμβρίου, Πράγα. Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier), vol. 73 (2013), σ. 302 – 309.

3.1.9 Mitropoulos, I., Mitropoulos, P., Tomaras, P. (2009) “Confronting Productivity of Public Health Insurance Services”. 21ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε.. Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας. Αθήνα, 28-30 Μαίου 2009.

3.1.10 Πιεράκος Γεώργιος, Τομάρας Πέτρος (2009) «Η Ικανοποίηση των Ασθενών στην Ανάπτυξη του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας». Νοσηλευτική. ISSN: 1105-6843. Τόμος 48, Τεύχος 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009, σελ. 105-114.

3.1.11 Τομάρας Πέτρος και Μαλιούκης Αλκέτας (2007). «Η Εφαρμογή της Σύγχρονης Τεχνολογίας στο Μάρκετινγκ». Διοικητική Ενημέρωση. ISSN: 1106 4749. Τεύχος 42, Σεπτέμβριος, σελ. 102-111.

3.1.12 Τομάρας Πέτρος και Παπουτσής Ιωάννης, (2007). «Η Συμβολή των Οργανωτικών Αλλαγών στην Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Νοσοκομείων: Η Περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας». Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας. Ειδική Έκδοση, Τόμος 1ος, σελ. 283-306. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας - Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα στην Σύγχρονη Οικονομία, Καλαμάτα, 17-19 Μαρτίου 2006.

3.1.13 Tomaras Petros, Tsalikis John and Shepher Phillip (2006). “The Effects of Cultural Isolation on Ethical Perception: The Case of Albania”. Journal of Business in Developing Nations, Volume 9, (2005-2006). www.jbdn.org. Laly Shool of Management and Technology. Connecticut, USA.

3.1.14 Τομάρας Πέτρος (2006). «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υγείας - μια Αποτελεσματική Προσέγγιση με Επίκεντρο το Πολίτη». 1Ο Επιστημονικό Συνέδριο, Η Επιστήμη της Διοίκησης στον 21ο αιώνα:  Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές, ΤΕΙ Αθήνας, 25 - 26 Μαΐου, 2006.

3.1.15 Τομάρας Πέτρος, Λαγός Δημήτρης, (2006). «Ο Αγροτουρισμός ως Παράγοντας Τοπικής Ανάπτυξης: Η Περίπτωση της Ελλάδας». ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 24-25/2005 ISSN: 1105 3267, σελ. 5-16. 

3.1.16 Τομάρας Πέτρος (2006). «Η Συμβολή της Πληροφορικής και του Διπλογραφικού Συστήματος στην Εξυγίανση των Οικονομικών των Νοσοκομείων». Διοικητική Ενημέρωση. ISSN: 1106 4749. Τεύχος 37, Μάϊος, σελ. 59-73.

3.1.17 Tomaras Petros, Tsalikis John, Seaton Bruce (2005). “An Investigation into the Impact of Sex of the Transgressor, Organizational Status and Magnitude of Consequences on the Ethics of Personal Selling”. Διοίκηση και Οικονομία. ISSN: 1790 1634. Τεύχος 2, Φθινόπωρο, σελ. 67 -86.

3.1.18 Τομάρας Πέτρος (2004). «Το Μάρκετινγκ στο Χώρο των Υπηρεσιών Υγείας». Διοικητική Ενημέρωση. ISSN: 1106 4749. Τεύχος 31, Οκτώβριος, σελ. 58-68.

3.1.19 Τομάρας Πέτρος (2004). «Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας». Διοικητική Ενημέρωση. ISSN: 1106 4749. Τεύχος 28. Ιανουάριος, σελ. 104-110.

3.1.20 Tomaras Petros, Tsalikis John and Seaton Bruce (2002). “A New Perspective on Cross – Cultural Ethical Evaluation: The Use of Conjoint Analysis”. Journal of Business Ethics. ISSN: 0167 4544, Volume 35 No 4, February (II), p. 281-292. 

3.1.21 Tomaras Petros, Kordiolis Nikolaos, Filopoulos Eyagelos and Dodas Nikolaos, (2002). “Smoking Habits of Undergraduate Female Students in Athens”. International Journal of Cancer. ISSN: 0020-7136, p.469, Suppl. 13. 

3.1.22 Τομάρας Πέτρος και Σαλαμούρης Δημήτρης (2001). «Εκτίμηση Δυνατοτήτων Ανάπτυξης Τηλεεργασίας στην Ελλάδα. Προοπτικές και Προτάσεις Πολιτικής». Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων. ISSN: 1106–6970. Τεύχος 24, Οκτώβριος, σελ. 31-44. 

3.1.23 Τομάρας Πέτρος και Κορδιολής Νικόλαος (2000). «Καπνιστικές Συνήθειες Σπουδαστών ΤΕΙ και Αγωγή Υγείας». 5ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας. Αθήνα. Το ίδιο άρθρο και στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση για καλύτερη Αντιμετώπιση του Καρκίνου, Διεθνής Στρατηγική». Αθήνα 2001. Το ίδιο άρθρο και στην Ογκολογική Ενημέρωση, Τόμος 2ος, Τεύχος 4. Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000.  

3.2  Αναγνώριση του επιστημονικού έργου

Αναγνώριση του επιστημονικού έργου από άλλους ερευνητές, η οποία περιελάμβανε το 2009 τουλάχιστον 31 ετεροαναφορές και 6 βιβλιοκρισίες.

3.3 Συγγραφή βιβλίων

3.3.1 Τομάρας Πέτρος. «Βιομηχανικό Μάρκετινγκ». ISBN: 978-960-90674-3-0. Εκδόσεις του ιδίου. Αθήνα 2009.

3.3.2 Τομάρας Πέτρος. «Εφηρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ». Με συνοδευτικό εκπαιδευτικό CD-ROM με συνεντεύξεις διευθυντικών στελεχών του κλάδου. ISBN: 960-90674-2-5. Εκδόσεις του ιδίου. Αθήνα 2005.

3.3.3 Τομάρας Πέτρος. «Τραπεζικό Μάρκετινγκ», ISBN: 960-90674-1-7. Αθήνα 1998, β΄ έκδοση 2003, γ΄ έκδοση 2010.

3.3.4 Τομάρας Πέτρος. «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς», ISBN: 960-90674-0-9. Αθήνα, 1997, β΄ έκδοση 2000, γ΄ έκδοση 2006, δ΄ έκδοση 2009, ε΄ έκδοση 2014.

3.3.5 Βάθης Άγγελος, Ζωντήρος Δημήτριος, Σπεντζούρη Χάρις-Λουίζα και Τομάρας Πέτρος. «Αρχές Μάρκετινγκ». Συγγραφέας και συντονιστής της ομάδας συγγραφής του βιβλίου. ΤΕΕ, Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2000.

3.3.6 Κεχαγιάς Ιωάννης, Λιβαδάς Κωνσταντίνος, Οικονόμου Ιωάννης, Πανηγυράκης Γεώργιος και Τομάρας Πέτρος. «Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής». ΤΕΕ Τομέας Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα, 2000.

3.4 Συμβολή σε νομοθετικό έργο

3.4.1 Συμμετοχή ως Εμπειρογνώμονας σε Επιτροπή Γνωμοδότησης Νομοσχεδίου. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή - ΟΚΕ. Εμπειρογνώμονας στην  νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». (Νόμος 3204/03) Αθήνα, 2003.

3.4.2 Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρουσίαση Έρευνας της κοινής γνώμης για το ασφαλιστικό. Η συγκεκριμένη πρόταση χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα συμβουλευτικά εργαλεία για τη νομοθετική ρύθμιση του ασφαλιστικού προβλήματος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το 2002. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Νόμος 3029/02) Αθήνα, 2002.

       

4 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


4.1 Συμμετοχές σε επιστημονικές επιτροπές εθνικών και διεθνών συνεδρίων

4.2 Επιστημονικός συντονιστής και υπεύθυνος έργου σε ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας. Συμμετοχή σε διεθνή  προγράμματα και στην αξιολόγηση προγραμμάτων

4.3 Υποβολή προτάσεων, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

4.4 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με χρήση πολυμέσων

4.5 Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την πολιτική συμπεριφορά στην Ελλάδα

4.6 Σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς

4.7 Εισηγήσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια και διδασκαλία  σε διάφορους φορείς

4.8 Σύμβουλος επιχειρήσεων με αποφασιστικές αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

4.9 Κοινωνική δράση μέσα από την οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες

4.10 Δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά για θέματα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και διοίκησης υπηρεσιών υγείας

4.11 Συντονιστής συνεδρίων και παρουσίαση σε αυτά του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) του ΤΕΙ Αθήνας

4.12 Μέλος επιστημονικών οργανώσεων, κοινωνικών και συνδικαλιστικών οργανισμών και πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση.


Αρθογραφία και συνεντεύξεις στα ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ για θέματα Διοίκησης Νοσοκομείων, Marketing, Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτιστικά, Οικολογικά, Πολιτικά και Οικονομικά, όπως:


• «Το Μάρκετινγκ στη Νέα Εποχή». Web site of Live Festival. Δεκέμβριος 2007.

• «Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει Ρόλο στην Περιφερειακή Ανάπτυξη». Συνέντευξη σε εφημερίδα Ελευθερία, σελ. 21, Καλαμάτα, 1 Οκτωβρίου 2006.

• «Παιδεία σε Κρίση». Live Festival. Δεκέμβριος 2006.

• «Επιχειρηματικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη». Πολίτης της Αρκαδίας, σελ. 15. Τεύχος 87, Τρίπολη, Σεπτέμβριος 2006.

• «Υγεία για το Πολίτη». Νέα της Μεγαλόπολης, σελ. 22. Τεύχος 772, Μεγαλόπολη, Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006.

• «Το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα στο Δημόσιο Τομέα και στα Νοσοκομεία». Ελευθερία, σελ. 21. Τεύχος 2, Καλαμάτα, Αύγουστος 2006.

• «Η Συμβολή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Οικονομική Ανάπτυξη». Παρρησία, σελ. 4. Τεύχος 2, Μεγαλόπολη, Αύγουστος 2006.

• Πολλές συνεντεύξεις και ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίοδο της ενασχόλησης με τη διοίκηση νοσοκομείων, 1996-2004.

• «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση: Τι Πιστεύει η Κοινή Γνώμη». Δημόσιος Τομέας, Τεύχος 182. Φεβρουάριος 2002. (Με Έρευνα Marketing).

• Οδηγός Σπουδών, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), ΤΕΙ Αθήνας, 2000.

• “The Department of Marketing of the Technological Education Institution (ΤΕΙ) of Athens - Student Guide - European Credit Transfer System (ECTS) Information Package”. (ΤΕΙ) Αθήνας, Αθήνα 2000.

• «Βαδίζοντας προς τις Ευρωεκλογές». Μηνιαίο Περιοδικό «Κόσμος». Μάιος 1999.

• Οδηγός Σπουδών, Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), ΤΕΙ Αθήνας, 1997.

• «Οικολογική Ανάπτυξη της Αρκαδίας». Αρκαδικές Ρίζες, Τεύχος 3. Απρίλιος 1997.

• «Βασικός Στόχος της Δημόσιας Διοίκησης είναι η Εξυπηρέτηση του Πολίτη». Εφημερίδα Κυνουρία, Μάρτιος 1997.

• «Απάντηση σε δημοσίευμα για το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας». Εφημερίδα Έξυπνο Χρήμα, Μάρτιος 1997.

• «Χειμερινή Αγιοπετρίτικη Περιήγηση». Εφημερίδα Κυνουρία, Φεβρουάριος 1997.

• «Βασικός Μοχλός Ανάπτυξης για τη Κυνουρία η Αποκεντρωμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση». Εφημερίδα Κυνουρία, Δεκέμβριος 1996.

• «Καλό Καλοκαίρι με Σεβασμό στο Φυσικό και Ανθρώπινο Περιβάλλον της Κυνουρίας». Εφημερίδα Κυνουρία, Ιούλιος 1996.

• «Προβληματισμοί για την Ανεργία στη Περιοχή μας». Εφημερίδα Κυνουρία, Ιούνιος 1996.

• «Οικολογικές Προοπτικές της Αρκαδίας». Εφημερίδα Κυνουρία, Απρίλιος 1996.

• «Νέα Προοπτική για την Επαρχία Μεγαλόπολης». Εφημερίδα Τα Νέα της Μεγαλόπολης, Μάρτιος 1996.


Κοινωνική δράση μέσα από την οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες


• Επιστημονικός Συνεργάτης στο Συνέδριο «Festival Φοίτηση» και Συντονιστής των παρουσιάσεων με θέμα «Βιοτράπεζες – Βιοπληροφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού». Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, 2008.

• Εισήγηση στην ημερίδα της ΤΕΔΚ Αρκαδίας στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης: Δράσεις Συμβουλευτικής Δημοσιότητας - Ευαισθητοποίησης και Δικτύωσης στα Πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Περιοχής Πάρνωνα» με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Σπάρτη, 16 Μαΐου 2008.

• Εισήγηση στην ημερίδα για την «Ίδρυση του Νέου Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης στο ΤΕΙ Λαμίας - Παράρτημα Άμφισσας» με θέμα «Οργάνωση και Προοπτικές του Νέου Τμήματος». ΤΕΙ Λαμίας, Άμφισσα, 12 Ιουνίου 2008.

• Επιστημονικός Σύμβουλος στο Συνέδριο «Festival Φοίτηση» και παρουσίαση για την Έρευνα Μάρκετινγκ και Internet. Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, 2007.

• Επιστημονικός Συνεργάτης στο Συνέδριο «Festival Φοίτηση» και παρουσίαση για την Έρευνα Μάρκετινγκ και Νέες Τεχνολογίες. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αθήνα, 2007.

• Επιστημονικός Σύμβουλος στο Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Port Palace. Θεσσαλονίκη, 11 - 12 Απριλίου, 2006.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Έρευνα Μάρκετινγκ. Εργαλείο για την Ανάπτυξη Ενός Brand» με θέμα «Οι Νέες Τάσεις στην Έρευνα Μάρκετινγκ». Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Port Palace. Θεσσαλονίκη, 11 - 12 Απριλίου, 2006.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Προστασία από τις Νέες Τεχνολογίες στο Internet» με θέμα «Μάρκετινγκ και Νέα Τεχνολογία». Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Port Palace. Θεσσαλονίκη, 11 - 12 Απριλίου, 2006.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Νέες Καριέρες » με θέμα «Νέες Μέθοδοι Αναζήτησης Εργασίας στο Χώρο του Μάρκετινγκ». Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Port Palace. Θεσσαλονίκη, 11 - 12 Απριλίου, 2006.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Τεχνολογία στο Τομέα της Υγείας» με θέμα «Υγεία για το Πολίτη: Εφαρμογή του Μάρκετινγκ στο Τομέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας». Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αθήνα, 2005.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Δημόσιες Σχέσεις και Δημοσιότητα» με θέμα «Έρευνα Αγοράς το Εργαλείο της Επιχειρηματικότητας». ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς. Καστοριά, 2005.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Έρευνα Marketing. Εργαλείο για την ανάπτυξη της αγοράς. Νέες μέθοδοι Έρευνας» με θέμα «Σύγχρονες Εξελίξεις στην Έρευνα Marketing” Σύλλογος Marketing. Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αθήνα, 2004.

• Εισήγηση στην ημερίδα «Η Εξέλιξη του Τουρισμού στην Εποχή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες» με θέμα «Τουριστικό Marketing» Σύλλογος Marketing. Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συνέδριο «Festival Φοίτηση». Αθήνα, 2004.

• Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγεία και Κοινωνία με θέμα «Νοσοκομείο και Τοπική Κοινωνία:Υγεία για το Πολίτη». ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου. Τρίπολη, 2004.

• Μέλος οργανωτικής επιτροπής και συντονισμός panel με θέμα «Κοινωνία, Επικοινωνία και Υγεία» στο 5ο Συνέδριο Υπηρεσιών Υγείας. Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Health Review. Ρόδος, 2003.

• Εισήγηση στο 5ο Συνέδριο Υπηρεσιών Υγείας με θέμα «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Οικονομικού – Διαχειριστικού και Νοσηλευτικού Πληροφοριακού Συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας».

Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Health Review. Ρόδος, 2003.

• Εισήγηση για «Τα Προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η Αντιμετώπισή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας». ΤΕΙ Καλαμάτας και Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Καλαμάτα, 2003.

• Εισήγηση στην ημερίδα για τη παγκόσμια ημέρα καπνίσματος με θέμα «Καπνιστικές συνήθειες των νέων». Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και ΠεΣΥΠ Πελοποννήσου. Καλαμάτα, 2003.

• Εισήγηση στην ημερίδα του Money Show για την «Αποτελεσματικότητα της Διαφήμισης στοΔιαδίκτυο». Αθήνα, 2001.

• Παρουσίαση στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Ηραία με θέμα «Αγροτουρισμός». Σέρβου Αρκαδίας, 2000.

• Παρουσίαση του τμήματος Marketing σε ημερίδες του Money Show. Αθήνα 1999 και 2000.

• Συντονιστής συνεδρίων και παρουσίαση του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) του ΤΕΙ Αθήνας :

• στο 9ο Συνέδριο Marketing: “To Marketing στην Ηλεκτρονική εποχή” ΤΕΙ Αθήνας 2000

• στο 8ο Συνέδριο Marketing: “Δημιουργικό ως εργαλείο στη διαφημιστική εκστρατεία” ΤΕΙ Αθήνας 1998

• στο 7ο Συνέδριο Marketing: “Brands’ Adventures” ΤΕΙ Αθήνας 1998

• στο 6ο Συνέδριο Marketing: “Η εξέλιξη της Διαφημιστικής Επικοινωνίας” ΤΕΙ Αθήνας 1997

• στην ημερίδα: “Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Εργαλείο του Marketing και του Management“ ΤΕΙ Αθήνας 1997

• στο 3ο Συνέδριο Marketing: “To Οικολογικό Marketing στον 21ο αιώνα“ ΤΕΙ Αθήνας 1996 στην ημερίδα για το “Αθλητικό Marketing” ΤΕΙ Αθήνας 1996

• στο 2ο Συνέδριο Marketing: “Το Πολιτικό Marketing στην Ελλάδα του 2000 και καριέρα στο Marketing“, ΤΕΙ Αθήνας 1995.

• Μέλος της οργανωτικής επιτροπής και παρουσίαση στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Αρκαδία με θέμα «Αγροτουρισμός στην Αρκαδία». Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, Μέγαρο Μουσικής. Αθήνα, 1999.

• Συντονισμός και παρουσίαση του συνεδρίου στο Επιστημονικό συμπόσιο για την «Τεχνολογική Εκπαίδευση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΤΕΙ Αθήνας 1998.

• Παρουσίαση και συντονισμός panel στην ημερίδα του συλλόγου σπουδαστών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Το Management στην Υπηρεσία της Υγείας». ΤΕΙ Αθήνας, 1998.

• Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο «2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Αρκαδία». Τρίπολη, 1997. «Δυνατότητες Απασχόλησης και Δημιουργίας ΜΜΕ σε Απομακρυσμένες Αγροτικές Περιοχές».

• Ημερίδα για τη Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας. ΝΕΛΕ Αρκαδίας. Κανδήλα Αρκαδίας, 1997.

• Εισήγηση για την Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση στο συνέδριο «Ημέρες Καριέρας» της AIESEC. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αθήνα 1995.

• Παρουσίαση της Έρευνας Αγοράς στο συνέδριο «Εβδομάδα Marketing» του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing (ΕΙΜ). ΤΕΙ Αθήνας 1995.


Μέλος Οργανώσεων


• Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επαγγελματιών της Έρευνας Αγοράς και της Κοινής Γνώμης (ESOMAR)

• Μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Επαγγελματιών MBA (Association of MBA Executives)

• Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

• Ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Υγείας

• Μέλος της εταιρίας European Health Managers Forum

• Μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστήμιου Roosevelt

• Εμψυχωτής στην ίδρυση και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Marketing αποφοίτων και φοιτητών του τμήματος Marketing TEI Αθήνας

• Πρόεδρος του Παραρτήματος Καλαμάτας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας

• Μέλος της επιτροπής του έργου ανάδειξης και προβολής του ιστορικού Πύργου του Τρικαλίτη προϋπολογισμού 322.817 Ευρώ. Ίδρυμα Λάτση, Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.


Συνδικαλιστική και πολιτική δράση


• Ειδικός Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

• Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αγιοπετριτών Αττικής

• Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Οργάνωσης Ετεροδημοτών Αρκαδίας

• Γραμματέας της Οργάνωσης Χώρου Δουλειάς ΤΕΙ Αθήνας

• Υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος και βουλευτής Αρκαδίας.


Ανάπτυξη πολυδιάστατης επιστημονικής δραστηριότητας και εφαρμογής των τεχνολογικών μεθόδων στη παραγωγή και τη διοίκηση η οποία περιλαμβάνει:


• μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό χωρίς κριτές

• 5 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές

• 17 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά και

• 37 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά.

• Συμμετοχή σε 35 ερευνητικά προγράμματα και έργα

• Συμμετοχή σε 6 διεθνή προγράμματα

• Συμμετοχή στην αξιολόγηση 2 προγραμμάτων

• Εκπόνηση 4 οικονομοτεχνικών μελετών και Μάρκετινγκ Plans

• Συμβολή σε 6 μελέτες

• Υλοποίηση 14 δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς

• Εισηγήσεις και διδασκαλία σε 10 διαφορετικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε θέματα της ειδικότητας τη χρονική περίοδο 1985-2001

• Συμβουλευτική δράση σε 3 επιχειρησιακούς φορείς με αποφασιστικές αρμοδιότητες στην ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

• Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού με χρήση πολυμέσων και

• Συμμετοχή σε 4 Επιστημονικές Επιτροπές Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων


Συμμετοχές σε Επιστημονικές Επιτροπές Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων


• Conference Chair of the Steering Committee in the “2nd International Conference on “Strategic Innovative Marketing”, September 13-17, 2013 Prague, Czech Republic.

• Conference Chair of the Steering Committee in the “3nd International Conference on “Strategic Innovative Marketing”, September 6-9, 2014 Madrid, Spain.

• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «21ο Εθνικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε., Συνδιοργάνωση ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας)», Αθήνα 28, 29 Μαϊου 2009.

• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο «International Conference in Management and Marketing Sciences». Athens, Greece, May 23-25, 2008.

• Οργανωτής Συμποσίου στο «International Conference in Management and Marketing Sciences». Athens, Greece, May 23-25, 2008.


Συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους


Kavoura, A. and Tomaras, P., (2015), “Qualitative Communication Research Methods and Techniques”, in Amandeep Takhar – Lail and Ali Ghorbani, “Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches”, IGI Global, USA.


Μέλος επιτροπών επίβλεψης/αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων.