Επιτευχθέντες στόχοι:


Συμβολή στην αναβάθμιση του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο διέγραψε μια λαμπρή πορεία και η δεξιά το έκλεισε για να στηρίξει τα ιδιωτικά συμφέροντα

Υψηλή απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Απαιτεί από τις υψηλότερες βαθμολογίες εισαγωγής.

Εισαγωγή πρωτοποριακού συστήματος πληροφορικής στα Νοσοκομεία με μηδαμινό κόστος για το δημόσιο.

Μείωση της σπατάλης και του λειτουργικού κόστους κατά 41%, βελτίωση της. αποτελεσματικότητας, εξορθολογισμός και οργάνωση στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια.

Προμήθειες με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών από το διαδίκτυο.Επιδιωκόμενοι στόχοι:


Συμβολή στην καθολική εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ίσης μεταχείρισης, των ίσων ευκαιριών, της δικαιοσύνης, του ανθρωπισμού, των δημοκρατικών θεσμών και του σεβασμού της αυθεντικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συμβολή στην οργάνωση του κράτους, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη...πάμε Αρκαδία……


Στρατευόμαστε όλοι γιατί η δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να ταυτίζεται με τα συμφέροντα κανενός.